Onko yrityksessäsi työntekijöitä, joiden työkykyyn vaikuttaa epäedullisesti erilaiset satunnaiset tai säännölliset vaivat esim. niska- ja selkäkivut? Autamme työntekijöitä yksilöinä tai ryhmissä työn kuormitustekijöiden hallinnassa, tuemme terveellisempään ravintoon, autamme harjoittelemaan oikein ja mittaamme edistymistä säännöllisin väliajoin yhdessä sovituin mittausmenetelmin.

Tuomme asiakkaillemme liikunnan pysyväksi osaksi elämää, jotta se motivoi ja tuo energiaa niin työhön kuin arjen muihin osa-alueisiin. Tarkistamme myös yrityksen työergonomian ja autamme ergonomisemman työympäristön rakentamisessa. Työhyvinvointipalvelut ovatkin räätälöitävissä niin, että jokainen työyhteisön jäsen voi nauttia yhtäläisesti niin aktiivisen harjoittelun kuin teoriatiedon siirtämisestä käytäntöön.

Tarjoamme luento-, valmennus- ja liikuntapalveluja yrityksille ennaltaehkäisemään sairaspoissaoloja sekä ylläpitämään tai lisäämään työhyvinvointia. Tarjoamme myös työurien kannalta pitkäjänteisesti suunniteltuja kuntoutuspalveluja tukemaan työntekijöiden työkykyä. Tuemme konkreettisesti yritystä työntekijöiden liikunnallisen jatkuvuuden suunnittelussa sekä toteutuksessa. Rakennamme mielekkään ja motivoivan startin vastaamaan työyhteisön liikunnallisia tarpeita työntekijöiden ikään tai kuntotasoon katsomatta. 

 ”Let’s build your own story!”