Urheiluvammojen ehkäisy

Urheiluvamma on urheilusuorituksen aikana kehoon syntyvä vamma. Urheiluvammat voidaan jakaa kahteen luokkaan, akuutteihin ja kroonisiin vammoihin. Akuutit vammat syntyvät tietyn tapahtuman tai iskun seurauksena, kun taas krooniset vammat syntyvät pitkään jatkuneesta rasituksesta. Urheiluvammoja sattuu Suomessa vuosittain yli 430 000, joista suurin osa olisi ehkäistävissä. Vaikka urheiluvammat ovat usein lieviä, niiden pitkäaikaisseuraukset saattavat olla vakavia.

 

Paras vammojen ehkäisykeino on lajin vaatimusten mukainen hyvä fyysinen kunto. Lajille tarkoituksenmukainen harjoittelu on ensisijaisen tärkeää, jotta vältytään turhilta vammoilta. Oikeanlaisella harjoittelulla voidaan kehittää pelaajan fyysistä kuntoa lajin vaatimusten mukaisesti.

 

Urheilusuoritusta edeltävän lämmittelyn tulisi olla riittävän monipuolinen ja siinä tulisi huomioida lajille tyypillisten vammojen ehkäisevät harjoitteet. Hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan (mm. koordinaatio, lihaskunto, liikehallinta) lämmittelyn on tutkittu vähentävän urheiluvammoja. Hyviä tehokkaita harjoitteita  esimerkiksi lihasvammojen ehkäisemiseksi ovat eksentriset voimaharjoitteet, nilkkavammojen ehkäisemiseksi proprioseptiikka- ja tasapainoharjoitteet, voima- ja liikehallintaharjoitteet polvivammojen ehkäisyyn sekä voima- ja stabilointiharjoitteet olkapäävammojen ehkäisyyn.

 

 

Riittävä palautuminen on tärkeässä roolissa vammojen ennaltaehkäisyssä. Alipalautuneessa tilassa vammojen riski suurenee. Tätä voidaan ehkäistä huolehtimalla riittävästä levosta, laadukkaasta ravinnosta, harjoittelun rytmityksellä ja kehonhuollolla. Suojavarusteilla ja urheiluympäristöllä on myös merkitystä vammojen ehkäisyssä. Urheilussa tulisi aina käyttää tarkoituksenmukaisia lajiin sopivia suojavarusteita ja urheilutiloissa tulisi olla turvallinen ja siisti ympäristö.

 

Jos vamma kuitenkin sattuu, on huolellinen kuntoutus erityisen tärkeää vamman uusiutumisen riskin vähentämisessä. Kuormituksen aloittamista suositellaan heti oireiden salliessa, mahdollisimman pian vammaa seuraavina päivinä. Kuormittaminen parantaa vamma-alueen rasituksen sietokykyä ja siten nopeuttaa vamman paranemista. Kuntoutumisen alkuvaiheessa on hyvä aloittaa neuromotorinen harjoittelu, jolla on uusia vammoja ehkäisevä vaikutus. Aktiivinen kuntouttaminen on passiivisia hoitomuotoja tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Minä olen yksi Fibacon fysioterapeuteista ja lisäksi opiskelen urheilufysioterapiaa, joten tervetuloa ennaltaehkäisemään jo etukäteen tulevat urheiluvammat!

 

Elisa Säikkälä
Fysioterapeutti (AMK)