Vi tar reda på orsakerna till dina kroppsbesvär och deras konsekvenser och skapar en personlig rehabiliteringsplan.

I vår fysioterapi tar vi hänsyn till dina symtom och stärker din kropp genomgående.

Efter aktiv rehabilitering strävar vi genom högkvalitativ vägledning att förebygga eventuella skador och förbättra din funktionsförmåga.

Rehabiliterande träning

Lider du av smärta? De vanligaste rörelse- och stödjeorgan besvären som nack-axel-, knä- och ryggsmärtor kan behandlas med rätt typ av träning.

Våra fysioterapeuter kartlägger dina symptom och deras orsaker. Utifrån undersökningen skapar vi en personlig rehabiliteringsplan. Målet med träningen är att uppnå god rörelse- och funktionsförmåga utan smärta. Efter detta siktar vi på att stärka hela kroppen och förbättra prestationen genom terapeutisk träning.

Under ledning av en fysioterapeut är träningen säker och effektiv. Du kommer att rehabilitera dina besvär och samtidigt utveckla din fysiska kondition.

Fysioterapitjänster:

  • med följebrev
  • utan följebrev
  • betalningsförbindelse

Fibaco är en privat vårdgivare. Våra tjänster för fysioterapi, fotvård och massage är lagstadgade verksamheter som övervakas av AVI.

Kontakt information

010 583 3777

(0,08 €/spel + 0,16 €/min.)

info@fibacogroup.com

Adress

Lilla Robertsgatan 11

00130 Helsingfors

Parkering

Erottajas Parkeringshall

Intresserad av fysioterapi?