Onko yrityksessäsi työntekijöitä, joiden työkykyyn vaikuttaa epäedullisesti erilaiset satunnaiset tai säännölliset vaivat, kuten niska- ja selkäkivut? Autamme työntekijöitä yksilöinä ja ryhmissä työn kuormitustekijöiden hallinnassa, tuemme terveellisempään ravintoon, autamme harjoittelemaan oikein ja mittaamme edistymistä säännöllisin väliajoin yhdessä sovituin mittausmenetelmin.

Tuomme asiakkaillemme liikunnan pysyväksi osaksi elämää, jotta se motivoi ja tuo energiaa niin työhön kuin arjen muihin osa-alueisiin. Työhyvinvointipalvelut ovat räätälöitävissä niin, että jokainen työyhteisön jäsen voi nauttia yhtäläisesti niin aktiivisen harjoittelun kuin teoriatiedon siirtämisestä käytäntöön.

Tarjoamme luento-, valmennus- ja liikuntapalveluja yrityksille ennaltaehkäisemään työkykyongelmia, kuten sairaspoissaoloja, sekä ylläpitämään työhyvinvointia. Rakennamme selkeän, mielekkään ja motivoivan startin vastaamaan työyhteisön työkykyyn liittyviä tarpeita ja tavoitteita. Suunnittelemme konkreettisesti kuinka yrityksen työntekijöitä tuetaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä työhyvinvoinnin jatkuvuuden takaamiseksi.

– Olen yrittäjä ja haluan veloituksettoman harjoittelukokemuksen sekä lisätietoa Fibacon työkykypalveluista, miten toimin?