TIETOSUOJASELOSTE (GDPR)

Fibaco Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 1. Yleistä

Fibaco Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Anna-Leena Toivanen.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.3.2024.

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Fibaco Oy
Postiosoite: Pieni Roobertinkatu 11, 00130 Helsinki
Käyntiosoite: Pieni Roobertinkatu 11, 00130 HELSINKI

Y-tunnus: 2671892-6

3. Fibaco Oy:n tietosuojavastaava:
Anna-Leena Toivanen
Puh. 050 369 1898
Email: anna-leena.toivanen@fibacogroup.com

4. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja (jäljempänä ”sinä”).

5. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme? Keräämme seuraavia henkilötietojasi:

  • nimesi
  • yhteystietosi: (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • henkilötunnuksesi (maksaessasi laskulla)
  • yrityksesi nimi (laskuttaessa yritystä)
  • palvelujemme käyttämiseen tarvittavat tiedot, kuten tiedot mahdollisista fyysisistä rajoitteistasi ja muista palveluiden tuottamiseen vaikuttavistasi seikoista, sisältäen mahdollisesti terveystieto- ja
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 13)

6. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi? Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi, tyypillisesti tehdessäsi sopimuksen kanssamme ja käyttäessäsi palveluitamme tai esimerkiksi osallistuessasi markkinointikampanjaamme.

7. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme ja sopimussuhteesi Yhtiöömme. Terveystietojasi keräämme ainoastaan suostumuksellasi. Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito sekä palveluiden tuottaminen. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten. Mikäli et ole vielä asiakkaamme, käsittelemme henkilötietojasi markkinointi- ja myyntitarkoituksia varten. Lähetämme sinulle sähköisiä suoramarkkinointiviestejä vain suostumuksellasi. Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

8. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Emme luovuta tai siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

9. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti: Henkilötietosi asiakkaanamme säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 5 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötietosi potentiaalisena asiakkaanamme säilytetään suoramarkkinointirekisterissä enintään 5 vuoden ajan päivästä, jolloin keräsimme henkilötiedot. Henkilötietosi voidaan säilyttää tässä määriteltyä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.

11. Kielto-oikeutesi ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

  1. saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
  2. saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  3. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  4. vaatia henkilötietojesi poistamista soveltuvin osin;
  5. peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
  6. vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  7. saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötieto- ja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  8. vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat suostumuksesi, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin seuraavat vaikutukset: Emme voi lähettää sinulle suoramarkkinointia. Emme välttämättä voi tuottaa sinulle palveluitamme täysimääräisesti esimerkiksi, jos et ole antanut palvelun tuottamista varten tarvittavaa tietoa.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manualista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Meillä on käytössä ajantasainen virustorjunta ja palomuuri.

13. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista
“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Käytämme Google Analyticsiä sivuston liikenteen analysoimiseksi. Analytics latautuu vain käyttäjille, jotka ovat hyväksyneet evästeiden käytön sivustomme evästevalinnasta. Google Analytics on Google Inc. (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Voit estää Google Analyticsin käytön ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 14 annettuun osoitteeseen. Sivustomme käyttää myös ns. välttämättömiä evästeitä, jotka mahdollistavat mm. verkkokaupan toiminnan. Huomioithan, että jos päätät estää kaikkien evästeiden käytön selaimesi asetuksissa, se voi vaikuttaa www.fibacogroup.com -sivuston käyttöön ja estää sen ominaisuuksien ja toimintojen käytettävyyttä.

14. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anna-leena.toivanen@fibacogroup.com. Voit myös ottaa meihin yhteyttä verkkosivuston Ota Yhteyttä -toiminnon kautta, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Fibaco Oy
Anna-Leena Toivanen
Postiosoite: Pieni Roobertinkatu 11, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Pieni Roobertinkatu 11, 00130 HELSINKI

Mikäli haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, se onnistuu myös kunkin suoramarkkinointiviestin sisältämää linkkiä klikkaamalla.