Hei hyvä yrityksen edustaja!

Tässä on taustatietokysely työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvien tekijöiden kartoittamiseksi työpaikallanne. Vastauksesi auttavat hahmottamaan työhyvinvoinnin kokonaisuutta organisaatiossanne sekä siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua. Vastaaminen vie aikaa 15-20 minuuttia.

Vastaanotettuamme lomakkeen olemme teihin yhteydessä ja sovimme veloituksettoman työhyvinvointikonsultaatioajan kanssanne!

  Nimi

  Yrityksen nimi

  Sähköposti

  Puhelinnumero

  1. Yrityksen henkilöstömäärä Suomessa?

  2. Millaisista henkilöstöryhmistä henkilöstö koostuu? (Kerro esimerkiksi 3 eri pääryhmää, jos sellaisia on.)

  3. Mikä on sairauspoissaolojen määrä koko yrityksessä prosentteina?

  4. Mitkä ovat 3 yleisintä sairauspoissaolojen syytä?

  5. Eroavatko syyt henkilöstöryhmittäin?


  6. Millainen on ennenaikaisten eläkkeiden määrä (viimeisen 3 vuoden aikana)?

  7. Onko varhaisen tuen malli mukautettu yrityksen tarpeisiin ja miten sitä seurataan?

  8. Kuinka henkilöstöä tuetaan terveysliikuntaan?

  9. Tuetaanko henkilöstöä painonhallinnan suhteen?


  10. Tuetaanko henkilöstön riittävää unensaantia?


  11. Korvaako yritys fysioterapiaa, hierontaa tai valmennuspalveluita henkilöstölle? Jos, miten?

  12. Mitä henkisen jaksamisen ja fyysisen jaksaminen riskitekijöitä yrityksessä on tunnistettu?

  13. Mitkä tekijät yrityksessä tuovat energiaa (eli lisää työhyvinvointia)?

  14. Mitkä vievät energiaa (eli uhkaa työhyvinvointia)?

  15. Onko yrityksessä laskettu työkyvyttömyyskustannuksia, jos on niin mitä ne ovat?

  16. Mitä mittareita yrityksessä on työhyvinvoinnin suhteen käytössä?

  17. Mikä yrityksessä toimii hyvin työhyvinvoinnin alueella?

  18. Mihin työhyvinvoinnin alueella haluaisitte parempia ratkaisuja?

  19. Mitä olette jo tehneet (millaisia työkyky- ja työhyvinvointihankkeita teillä on ollut)?